College of Textiles Paper Retrieval of The Second Quarter of 2017
发布时间: 2017-10-30
No.AuthorsArticle TitleJournalCorresponding author/affiliationJournal of JCR partitionJournal of JCR partitionimpact factorAddress link of abstract
1Li, ZL (Li, Zhaoling)[ 1,2 ] ; Shen, JL (Shen, Jiali)[ 1,2 ] ; Abdalla, I (Abdalla, Ibrahim)[ 2 ] ; Yu, JY (Yu, Jianyong)[ 2 ] ; Ding, B (Ding, Bin)[ 1,2 ]Nanofibrous membrane constructed wearable triboelectric nanogenerator for high performance biomechanical energy harvestingNANO ENERGY 36:341-348Ding, B (通讯作者)Donghua Univ, Coll Text, Minist Educ, Key Lab Text Sci & Technol, Shanghai 201620, Peoples R China.1区12.34http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=3&doc=102
2Ji, DX (Ji, Dongxiao)[ 1,2 ] ; Peng, SJ (Peng, Shengjie)[ 2,3 ] ; Lu, J (Lu, Jia)[ 2 ] ; Li, LL (Li, Linlin)[ 3,4 ] ; Yang, SY (Yang, Shengyuan)[ 5 ] ; Yang, GR(Yang, Guorui)[ 2 ] ; Qin, XH (Qin, Xiaohong)[ 1 ] ; Srinivasan, M (Srinivasan, Madhavi)[ 4 ] ; Ramakrishna, S (Ramakrishna, Seeram)[ 2 ]Design and synthesis of porous channel-rich carbon nanofibers for self-standing oxygen reduction reaction and hydrogen evolution reaction bifunctional catalysts in alkaline mediumJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 5(16):7507-7515Qin, XH (通讯作者)Donghua Univ, Coll Text, Key Lab Text Sci & Technol, Minist Educ, 2999 North Renmin Rd, Shanghai 201620, Peoples R China.Peng, SJ (通讯作者)Natl Univ Singapore, Dept Mech Engn, Singapore 117574, Singapore.Peng, SJ (通讯作者)Nanjing Univ Aeronaut & Astronaut, Coll Mat Sci & Engn, Nanjing 210016, Jiangsu, Peoples R China.1区8.87http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=2&doc=69
3Zhao, XL (Zhao, Xinglei)[ 1 ] ; Li, YY (Li, Yuyao)[ 1 ] ; Hua, T (Hua, Ting)[ 1 ] ; Jiang, P (Jiang, Pan)[ 1 ] ; Yin, X (Yin, Xia)[ 1 ] ; Yu, JY (Yu, Jianyong)[ 2 ] ;Ding, B (Ding, Bin)[ 1,2 ]Low-Resistance Dual-Purpose Air Filter Releasing Negative Ions and Effectively Capturing PM2.5ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 9(13):12054-12063Ding, B (通讯作者)Donghua Univ, Coll Text, Key Lab Text Sci & Technol, Minist Educ, Shanghai 201620, Peoples R China.Donghua Univ, Modern Text Inst, Nanofibers Res Ctr, Shanghai 200051, Peoples R China.1区7.5http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=2&doc=65
4Sheng, JL (Sheng, Junlu)[ 1 ] ; Xu, Y (Xu, Yue)[ 1 ] ; Yu, JY (Yu, Jianyong)[ 1,2 ] ; Ding, B (Ding, Bin)[ 1,2 ]Robust Fluorine-Free Superhydrophobic Amino-Silicone Oil/SiO2 Modification of Electrospun Polyacrylonitrile Membranes for Waterproof-Breathable ApplicationACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 9(17):15139-15147Yu, JY; Ding, B (通讯作者)Donghua Univ, Coll Text, Minist Educ, Key Lab Text Sci & Technol, Shanghai 201620, Peoples R China.Yu, JY; Ding, B (通讯作者)Donghua Univ, Modern Text Inst, Nanofibers Res Ctr, Shanghai 200051, Peoples R China.1区7.5http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=2&doc=91
5Shan, HR (Shan, Haoru)[ 1 ] ; Wang, XQ (Wang, Xueqin)[ 2 ] ; Shi, FH (Shi, Feihao)[ 3 ] ; Yan, JH (Yan, Jianhua)[ 1,4 ] ; Yu, JY (Yu, Jianyong)[ 4 ] ; Ding, B (Ding, Bin)[ 1,2,4 ]Hierarchical Porous Structured SiO2/SnO2 Nanofibrous Membrane with Superb Flexibility for Molecular FiltrationACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 9(22):18966-18976Ding, B (通讯作者)Donghua Univ, Coll Text, Minist Educ, Key Lab Text Sci & Technol, Shanghai 201620, Peoples R China.Ding, B (通讯作者)Donghua Univ, Coll Mat Sci & Engn, State Key Lab Modificat Chem Fibers & Polymer Mat, Shanghai 201620, Peoples R China.Yu, JY; Ding, B (通讯作者)Donghua Univ, Modern Text Inst, Nanofibers Res Ctr, Shanghai 201620, Peoples R China.1区7.5http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=3&doc=104
6Lu, Z (Lu, Zan)[ 1,2,3 ] ; Chao, YF (Chao, Yunfeng)[ 2 ] ; Ge, Y (Ge, Yu)[ 2 ] ; Foroughi, J (Foroughi, Javad)[ 2,4 ] ; Zhao, Y (Zhao, Yong)[ 2 ] ; Wang, CY(Wang, Caiyun)[ 2 ] ; Long, HR (Long, Hairu)[ 1,3 ] ; Wallace, GG (Wallace, Gordon G.)[ 2 ]High-performance hybrid carbon nanotube fibers for wearable energy storageNANOSCALE 9(16):5063-5071 Foroughi, J; Wallace, GG (通讯作者)Univ Wollongong, ARC Ctr Excellence Electromat Sci, Intelligent Polymer Res Inst, Wollongong, NSW 2522, Australia. Foroughi, J (通讯作者)Univ Wollongong, Illawarra Hlth & Med Res Inst, Wollongong, NSW 2522, Australia.1区7.37http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=2&doc=70
7Gao, HC (Gao, Hanchao)[ 1 ] ; Yang, YQ (Yang, Yuqiong)[ 1 ] ; Akampumuza, O (Akampumuza, Obed)[ 1 ] ; Hou, J (Hou, Jue)[ 1 ] ; Zhang, HN (Zhang, Hongnan)[ 1 ] ; Qin, XH (Qin, Xiaohong)A low filtration resistance three-dimensional composite membrane fabricated via free surface electrospinning for effective PM2.5 captureENVIRONMENTAL SCIENCE-NANO4(4):864-875Zhang, HN; Qin, XH (通讯作者):Donghua Univ, Key Lab Text Sci & Technol, Minist Educ, Coll Text, Shanghai 201620, Peoples R China.1区6.05http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=U1g8h6aK3swgdCmr8K6&page=2&doc=61
8Liu, XH (Liu, Xiaohua)[ 1,2 ] ; Xu, FJ (Xu, Fujun)[ 1,2 ] ; Zhang, K (Zhang, Kun)[ 1,2 ] ; Wei, BC (Wei, Baochun)[ 1 ] ; Gao, ZQ (Gao, Zhiqiang)[ 3 ] ; Qiu, YP(Qiu, Yiping)[ 1,2,4 ]Characterization of enhanced interfacial bonding between epoxy and plasma functionalized carbon nanotube filmsCOMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY 145:114-121Xu, FJ (通讯作者)Donghua Univ, Minist Educ, Key Lab Text Sci & Technol, Shanghai 201620, Peoples R China.2区4.87http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=3&doc=106
9Xu, FJ (Xu, Fujun)[ 1,2 ] ; Fan, WXZ (Fan, Wangxizi)[ 1 ] ; Zharig, YN (Zharig, Yinnan)[ 1 ] ; Gao, Y (Gao, Yang)[ 1 ] ; Jia, ZM (Jia, Zhemin)[ 3 ] ; Qiu, YP(Qiu, Yiping)[ 1,2 ] ; Hui, D (Hui, David)[ 4 ]Modification of tensile, wear and interfacial properties of Kevlar fibers under cryogenic treatmentCOMPOSITES PART B-ENGINEERING 116:398-405 Qiu, YP (通讯作者)Donghua Univ, Minist Educ, Key Lab Text Sci & Technol, Shanghai 201620, Peoples R China.Hui, D (通讯作者)Univ New Orleans, Dept Mech Engn, New Orleans, LA 70148 USA.2区4.73http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=2&doc=87
10Wang, N (Wang, Na)[ 1,2 ] ; Si, Y (Si, Yang)[ 1 ] ; Yu, JY (Yu, Jianyong)[ 1 ] ; Fong, H (Fong, Hao)[ 1,3 ] ; Ding, B (Ding, Bin)[ 1 ]Nano-fiber/net structured PVA membrane: Effects of formic acid as solvent and crosslinking agent on solution properties and membrane morphological structuresMATERIALS & DESIGN 120:135-143Fong, H; Ding, B (通讯作者)Donghua Univ, Coll Text, Key Lab Text Sci & Technol, Shanghai 201620, Peoples R China.2区4.36http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=2&doc=67
11Li, TX (Li, Tingxiao)[ 1,2 ] ; Ding, X (Ding, Xin)[ 1,2 ] ; Tian, LL (Tian, Lingling)[ 3 ] ; Hu, JY (Hu, Jiyong)[ 1,2 ] ; Yang, XD (Yang, Xudong)[ 1,2 ] ;Ramakrishna, S (Ramakrishna, Seeram)[ 3,4 ]The control of beads diameter of bead-on-string electrospun nanofibers and the corresponding release behaviors of embedded drugsMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 74:471-477 Ding, X (通讯作者)Donghua Univ, Minist Educ China, Key Lab Text Sci & Technol, Shanghai 201620, Peoples R China.Ding, X (通讯作者)Donghua Univ, Coll Text, Shanghai 201620, Peoples R China.Tian, LL (通讯作者)Natl Univ Singapore, Dept Mech Engn, Ctr Nanofibers & Nanotechnol, Singapore 117576, Singapore2区4.16http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=2&doc=71
12Wang, ML (Wang, Mingling)[ 1 ] ; Cao, M (Cao, Miao)[ 1 ] ; Wang, HL (Wang, Hailou)[ 1 ] ; Siddique, A (Siddique, Amna)[ 1 ] ; Gu, BH (Gu, Bohong)[ 1 ] ;Sun, BZ (Sun, Baozhong)[ 1 ]Drop-weight impact behaviors of 3-D angle interlock woven composites after thermal oxidative agingCOMPOSITE STRUCTURES166:239-255 Sun, BZ (通讯作者)Donghua Univ, Minist Educ, Coll Text, Key Lab High Performance Fibers & Products, Shanghai 201620, Peoples R China.2区3.86http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=2&doc=66
13Zhou, HL (Zhou, Haili); Hu, DM (Hu, Dongmei); Gu, BH (Gu, Bohong); Sun, BZ (Sun, Baozhong)[ 1 ]Transverse impact performance and finite element analysis of three dimensional braided composite tubes with different braiding layersCOMPOSITE STRUCTURES168:345-359Sun, BZ (通讯作者)Donghua Univ, Coll Text, Key Lab High Performance Fibers & Prod, Minist Educ, Shanghai 201620, Peoples R China.2区3.86http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=2&doc=94
14Wang, QN (Wang, Qiannan)[ 3 ] ; Khan, F (Khan, Farzana)[ 3 ] ; Wei, L (Wei, Liang)[ 3 ] ; Shen, HG (Shen, Henggen)[ 4 ] ; Zhang, CY (Zhang, Chuyang)[ 1,5 ] ; Jiang, QR (Jiang, Qiuran)[ 1,2,3 ] ; Qiu, YP (Qiu, Yiping)[ 1,2,3,5 ]Filtration properties of carbon woven fabric filters supplied with high voltage for removal of PM 1.0 particlesSEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY 177:40-48Jiang, QR (通讯作者)  Coll Text Bldg,2999 North Renmin Rd, Shanghai 201620, Peoples R China. Qiu, YP (通讯作者)  Coll Text, 2999 North Renmin Rd, Shanghai 201620, Peoples R China.2区3.36http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=2&doc=68
15Zhao, F (Zhao, Fan)[ 1,2 ] ; Xue, W (Xue, Wen)[ 1,2 ] ; Wang, FJ (Wang, Fujun)[ 1,2 ] ; Yu, CL (Yu, Chenglong)[ 1 ] ; Xu, HY (Xu, Haiyan)[ 1 ] ; Hao, Y(Hao, Yi)[ 1 ] ; Wang, L (Wang, Lu)[ 1,2 ]A new approach to improve the local compressive properties of PPDO self-expandable stentJOURNAL OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF BIOMEDICAL MATERIALS 68:318-326Wang, FJ; Wang, L (通讯作者)Donghua Univ, Coll Text, 2999 North Renmin Rd, Shanghai 201620, Peoples R China.2区3.11http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=U1g8h6aK3swgdCmr8K6&page=2&doc=62
16Li, CJ (Li, Chaojing)[ 1,2,4,5 ] ; Wang, FJ (Wang, Fujun)[ 1,2 ] ; Douglas, G (Douglas, Graeham)[ 3 ] ; Zhang, Z (Zhang, Ze)[ 4,5 ] ; Guidoin, R (Guidoin, Robert)[ 4,5 ] ; Wang, L (Wang, Lu)[ 1,2 ]Comprehensive mechanical characterization of PLA fabric combined with PCL to form a composite structure vascular graftJOURNAL OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF BIOMEDICAL MATERIALS 69:39-49Wang, L (通讯作者)Donghua Univ, Key Lab Text Sci & Technol, Minist Educ, 2999 North Renmin Rd, Shanghai 201620, Peoples R China.Wang, L (通讯作者)Donghua Univ, Coll Text, 2999 North Renmin Rd, Shanghai 201620, Peoples R China.2区3.11http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=2&doc=84
17Sun, XX (Sun, Xiaoxia)[ 1,2,3 ] ; Wang, KP (Wang, Kunpeng)[ 1 ] ; Shu, Y (Shu, Yu)[ 4 ] ; Zou, FD (Zou, Fangdong)[ 1 ] ; Zhang, BX (Zhang, Boxing)[ 5 ] ;Sun, GW (Sun, Guangwu)[ 6 ] ; Uyama, H (Uyama, Hiroshi)[ 4 ] ; Wang, XH (Wang, Xinhou)[ 1,2 ]One-Pot Route towards Active TiO2 Doped Hierarchically Porous Cellulose: Highly Efficient Photocatalysts for Methylene Blue DegradationMATERIALS10(4)Wang, XH (通讯作者)Donghua Univ, Coll Text, Shanghai 201620, Peoples R China.Donghua Univ, Key Lab Text Sci & Technol Ecotext, Minist Educ, Shanghai 201620, Peoples R China.2区2.65http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=U1g8h6aK3swgdCmr8K6&page=2&doc=63
21Hu, JY (Hu Jiyong)[ 1,2 ] ; Li, GH (Li Guohao)[ 2 ] ; Shi, JH (Shi Junhui)[ 2 ] ; Yang, XD (Yang Xudong)[ 1,2 ] ; Ding, X (Ding Xin)[ 1,2 ]Improving the electromagnetic shielding of nickel/polyaniline coated polytrimethylene-terephthalate knitted fabric by optimizing the electroless plating conditionsTEXTILE RESEARCH JOURNAL87(8):902-912Hu, JY (通讯作者)Donghua Univ, Coll Text, North Renming Rd 2999, Shanghai 201620, Peoples R China.3区1.44http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=2&doc=80
22Lou, L (Lou, Lin)[ 1,2 ] ; Xie, JF (Xie, Jianfei)[ 3 ] ; Ji, F (Ji, Feng)[ 1 ] ; Qiu, YP (Qiu, Yiping)[ 1 ] ; Zhu, XH (Zhu, Xiaohang)[ 2 ] ; Xu, J (Xu, Jing)Simulating adhesion of wet fabrics to water: Gravity of liquid bridge-based theoretical model and experimental verificationTEXTILE RESEARCH JOURNAL 87(7):769-779Qiu, YP (通讯作者)Donghua Univ, Coll Text, 2999 N Renmin Rd, Shanghai 201620, Peoples R China.3区1.44http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=2&doc=83
23Meng, CR (Meng, Chaoran)[ 1,2 ] ; Li, ZL (Li, Zhaoling)[ 1,2 ] ; Wang, CY (Wang, Chaoyun)[ 3 ] ; Yu, CW (Yu, Chongwen)[ 1,2,3 ]Sustained-release alkali source used in the oxidation degumming of ramieTEXTILE RESEARCH JOURNAL 87(10): 1155-1164Yu, CW (通讯作者)Donghua Univ, Coll Text, 2999 North Renmin Rd, Shanghai 201620, Peoples R China.3区1.44http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=2&doc=99
18Sun, XX (Sun, Xiaoxia)[ 1,2 ] ; Wang, KP (Wang, Kunpeng)[ 1 ] ; Zhang, BX (Zhang, Boxing)[ 3 ] ; Zou, FD (Zou, Fangdong)[ 1 ] ; Sun, GW (Sun, Guangwu)[ 4 ] ; Han, WL (Han, Wanli)[ 5 ] ; Wang, XH (Wang, Xinhou)[ 1,2 ]Hierarchically Porous Cellulose Monolith Prepared by Combination of Ice-template Method and Non-solvent-induced Phase Separation MethodCHEMISTRY LETTERS 46(6):792-794 Wang, XH (通讯作者)Donghua Univ, Coll Text, Shanghai, Peoples R China.Wang, XH (通讯作者)Donghua Univ, Key Lab Text Sci & Technol Ecotext, Minist Educ, Shanghai, Peoples R China.地址:4区1.8http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=2&doc=98
19Li, WD (Li, Wan-Di)[ 1 ] ; Gao, J (Gao, Jing)[ 1 ] ; Wang, L (Wang, Lu)[ 2 ]Enhancement of durable photocatalytic properties of cotton/polyester fabrics using TiO2/SiO2 via one step sonosynthesisJOURNAL OF INDUSTRIAL TEXTILES46(8):1633-1655Gao, J (通讯作者)Donghua Univ, Coll Text, Minist Educ, Engn Res Ctr Tech Text, Shanghai 201620, Peoples R China.4区1.75http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=2&doc=88
20Hu, PP (Hu, Pengpeng)[ 1 ] ; Komura, T (Komura, Taku)[ 2 ] ; Holden, D (Holden, Daniel)[ 3 ] ; Zhong, YQ (Zhong, Yueqi)[ 1,4 ]Scanning and animating characters dressed in multiple-layer garmentsVISUAL COMPUTER 33(6-8):961-969Zhong, YQ (通讯作者)Donghua Univ, Coll Text, Shanghai, Peoples R China.Zhong, YQ (通讯作者)       Minist Educ, Key Lab Text Sci & Technol, Shanghai, Peoples R China.4区1.47http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=3&doc=103
24Ding, B (Ding, Bin)[ 1 ]Electrospinning, fibers and textiles: a new driving force for global developmentE-POLYMERS 17(3):209-210Ding, B (通讯作者)Donghua Univ, Coll Text, Minist Educ, Key Lab Text Sci & Technol, Shanghai 201620, Peoples R China.4区0.95http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=2&doc=72
25Sun, GW (Sun, Guangwu)[ 1,2 ] ; Sun, XX (Sun, Xiaoxia)[ 1,2 ] ; Wang, XH (Wang, Xinhou)[ 1,2 ]Study on uniformity of a melt-blown fibrous web based on an image analysis techniqueE-POLYMERS 17(3):211-214Wang, XH (通讯作者)Donghua Univ, Coll Text, Shanghai, Peoples R China.Wang, XH (通讯作者)Donghua Univ, Key Lab Text Sci & Technol, Minist Educ, Shanghai, Peoples R China.4区0.95http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=2&doc=73
26Wang, RL (Wang, Ruiliu)[ 1 ] ; Xu, GB (Xu, Guangbiao)[ 1,2 ] ; He, YC (He, Yuechao)[ 3 ]Structure and properties of polytetrafluoroethylene (PTFE) fibersE-POLYMERS 17(3):215-220 Xu, GB (通讯作者)Donghua Univ, Coll Text, 3023 Room,2999 North Renmin Rd, Shanghai 201620, Peoples R China.Xu, GB (通讯作者)Donghua Univ, Key Lab Text Sci & Technol, Minist Educ, Shanghai 201620, Peoples R China.4区0.95http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=2&doc=74
27Li, CJ (Li, Chaojing)[ 1,2 ] ; Wang, XM (Wang, Xiaoming)[ 1,2 ] ; Zhao, F (Zhao, Fan)[ 1,2 ] ; Wang, FJ (Wang, Fujun)[ 1 ] ; Ting, Z (Ting, Zou)[ 1,2 ] ; Wang, L (Wang, Lu)[ 1,2 ]Modeling of braiding parameter impact on pore size and porosity in a tubular braiding fabricE-POLYMERS 17(3):221-226  Wang, FJ; Wang, L (通讯作者)Donghua Univ, Coll Text, 2999 North Renmin Rd, Shanghai 201620, Peoples R China.Wang, L (通讯作者)Donghua Univ, Key Lab Text Sci & Technol, Minist Educ, 2999 North Renmin Rd, Shanghai 201620, Peoples R China.4区0.95http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=2&doc=75
28Jia, H (Jia, Hao)[ 1 ] ; Zhu, JJ (Zhu, Jingjing)[ 1 ] ; Li, ZL (Li, Zhaoling)[ 1 ] ; Guo, JS (Guo, Jiansheng)[ 1 ]Optimization design of a flexible absorption device for solar energy applicationE-POLYMERS 17(3):227-234Guo, JS (通讯作者)Donghua Univ, Coll Text, Key Lab Text Sci & Technol, Minist Educ, Shanghai 201620, Peoples R China.4区0.95http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=W1WOLZX7qDRL1dHzCeq&page=2&doc=76